استارتاپ‌ها

با استارتاپ‌های آینده‌ساز ایران که ما بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کردیم آشنا شوید

شرکت اول

متن شرکت اول

استارتاپی در زمینه فناوری دارید

ما از کارآفرینان مستعد و تیم‌های عالی استقبال می‌کنیم. کارآفرینانی که می‌خواهند در جهان تحول ایجاد کنند. این‌ها ویژگی‌های شماست؟

ثبت‌‌نام کنید.