ارتباط با ما

از طریق راه‌های زیر با پایامان در ارتباط باشید

پایامان در شبکه‌های اجتماعی

آدرس

خیابان جردن، خیابان گلستان، خیابان گیتی

تلفن

+۹۸ ۲۱ ۸۸۴۴ ۴۳ ۱۲

ایمیل

info@payamaan.com

استارتاپی در زمینه فناوری دارید

ما از کارآفرینان مستعد و تیم‌های عالی استقبال می‌کنیم. کارآفرینانی که می‌خواهند در جهان تحول ایجاد کنند. این‌ها ویژگی‌های شماست؟

ثبت‌‌نام کنید.