درباره پایامان

پایامان؛ بستری نوین برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای ارزش‌آفرین

پایامان راه‌حل‌های متنوع و نوینی برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده و به واسطه صندوق‌های متنوع تحت پوشش‌اش در کسب‌وکارهای نوپا در مراحل بذری (seed)، اولیه (early) و میانی (mid) سرمایه‌گذاری می‌کند.

پایامان از ترکیب دو کلمه “پایه” و “مان” و به معنای “خانه ماندگار” است. این شرکت شامل مجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی است که هر کدام در یک حوزه تخصصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پایامان، بستری متشکل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر گوناگون در حوزه‌های مختلف است.

TECHNOMAAN

صندوق سرمایه‌گذار خطرپذیر تکنومان، اولین صندوق تحت مدیریت این شرکت و بازوی سرمایه‌گذاری آن در کسب‌وکارهای حوزه فناوری است.

مشاهده وبسایت تکنومان

ایران، فرصتی بی‌نظیر

چرا نباید فرصت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناوری‌محور ایرانی را از دست داد؟

رشد سریع در پرداخت‌های الکترونیکی

بزرگترین بازار اینترنت در خاورمیانه

کشوری جوان و تحصیل کرده

ضریب نفوذ بالای اینترنت و موبایل

ایران کشوری با اکثریت افراد زیر سی سال و تحصیل کرده، یکی از جذاب‌ترین بازارهای نوظهور جهانی به شمار می‌آید.
که بانرخ نفوذ بالای تلفن همراه و اینترنت در معرض تحولی اساسی قرار داشته و بستر بی‌نظیری برای رشد کسب‌وکارهای فناوری‌محور ایجاد کرده است.

  شبکه حمایتی پایامان

پایامان جزیی از یک زیست‌بوم است که تمامی زنجیره ارزش در کارآفرینی را شامل می‌گردد. با کمک کارشناسان، متخصصان و افراد با تجربه این شبکه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌گردد که به تمامی دغدغه کارآفرینان پاسخ خواهد داد.

با شبکه حمایتی پایامان آشنا شوید

تیم پایامان

پایامان با استفاده از تیم مدیریتی با تجربه.، متخصص و آشنا به فضای کسب‌وکارهای نوپا، به دنبال ایجاد فضایی آرامش‌بخش و مطمین برای و کارآفرینان است تا دغدغه‌ها را از ایشان بگیرد و یاریشان دهد تا با تمرکز بر هسته فعالیت‌هایشان، احتمال موفقیت خود را فزونی بخشند.

استارتاپی در زمینه فناوری دارید

پایامان به دنبال ارزش‌آفرینان مستعد و تیم‌های با انگیزه و منحصر به فرد است.
کارآفرینانی که می‌خواهند در جهان تحول ایجاد کنند. این‌ها ویژگی‌های شماست؟

درخواست ملاقات