مدیریت ارزش‌آفرین پایامان

پایامان یک شرکت مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری پیشرو است
که بر پرورش شرکت های دانش‌بنیان و نوپا تمرکز نموده است

فلسفه و ارزش‌های ما

فلسفه پایامان بر سه رکن چابکی‌، داده‌محوری و حمایت استوار است.

چابکی

برای همپایی با کسب‌وکار‌های نوپا که جابکی و فعالیت شبانه روزی مشخصه اصلی آن‌هاست، پایامان نیز پویا و چابک است.

داده‌محوری

موفقت با تعیین هدف و هدف با تعیین معیار عددی سنجیده می‌شود. سرمایه‌گذاری نوین جز با گام‌های داده‌محور موفق نخواهد بود.

حمایت

ارزش آفرینان نیاز به حمایتی برگرفته از تجربه و ارتباطات موثر دارند. پایامان در پیچ‌وحم‌های کارآفرینی حامی همیشگی کارآفرینان خواهد بود.

شبکه حمایتی پایامان

پایامان پلی است که می‌تواند کارآفرینان را به شبکه‌ای از افراد متخصص و شرکای تجاری و فنی خود متصل کند. با هم‌افزایی ناشی از ارتباط تعداد زیادی از کارشناسان، متخصصان و افراد باتجربهارزش افزوده‌ای ایجاد می‌گردد که به تمامی دغدغه کارآفرینان پاسخ گوید.

با شبکه حمایتی پایامان آشنا شوید

  تیم پایامان

تجربه و دانش تیم پایامان هم به شناسایی کارآفرینان ارزش‌آفرین یاری می‌رساند و هم می‌تواند در هدایت آن‌ها در فضای پویای کسب‌وکار اثربخش عمل کند.

با تیم ما آشنا شوید

سرمایه‌گذاری‌ها

پایامان با استفاده از تیم مدیریتی با تجربه.، متخصص و آشنا به فضای کسب‌وکارهای نوپا، به دنبال ایجاد فضایی آرامش‌بخش و مطمین برای و کارآفرینان است تا دغدغه‌ها را از ایشان بگیرد و یاریشان دهد تا با تمرکز بر هسته فعالیت‌هایشان، احتمال موفقیت خود را فزونی بخشند.

مشاهده سرمایه‌گذاری‌ها

استارتاپی در زمینه فناوری دارید

پایامان به دنبال ارزش‌آفرینان مستعد و تیم‌های با انگیزه و منحصر به فرد است.
کارآفرینانی که می‌خواهند در جهان تحول ایجاد کنند. این‌ها ویژگی‌های شماست؟

درخواست ملاقات